Firma
Oferta
Wirówki odlewnicze
Piece tyglowe
Wulkanizatory
Gumy silikonowe
Stanowisko do emaliowania
Kontakt


Jesteśmy przedstawicielem handlowym na terenie Polski włoskiej firmy NICEM, specjalizującej się w produkcji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych służących do odlewania galanterii metalowej i biżuterii ze stopów niskotopliwych metodą odśrodkową.
Odlewnictwo odśrodkowe (wirówkowe) polega na wykorzystaniu siły odśrodkowej powstającej podczas wirowania okrągłej formy jako siły wtłaczającej surowiec do gniazd.
Formy wykonane są z gumy silikonowej i składają się z dwóch krążków nałożonych na siebie, przy czym w górnym krążku zrobiony jest otwór o kilkucentymetrowej średnicy, przez który nalewany jest (ręcznie lub automatycznie zależnie od typu wirówki) stop odlewniczy: ZnAl, ołów, cyna lub np. żywica poliestrowa. Temperatura pracy do 500 C.
Formę wykonuje się poprzez rozmieszczenie wzorników odlewanych detali na dolnym krążku silikonu o konsystencji plasteliny, przykryciu ich górnym krążkiem, umieszczeniu formy w pierścieniu formierskim zwanym popularnie tortownicą i następnie poddaniu jej procesowi wulkanizacji. Wzorniki zatem muszą być wykonane z takiego materiału (najczęściej z metalu), który bez odkształceń wytrzyma temperaturę 180 C
i ciśnienie 110 – 190 bar.
Po zwulkanizowaniu forma ma postać w miarę elastycznej gumy, w której nożykiem lub dłutkiem wycinamy kanały dopływowe.
Zestaw maszyn i akcesoriów potrzebnych do odlewania wirowego:
-
Wirówka odlewnicza.
-
Piec tyglowy do roztapiania metalu.
-
Wulkanizator do wypieku form.
-
Pierścień formierski tzw. tortownica.
-
Łyżka stalowa typu wazowa, do nalewania metalu (nie dotyczy typu TRSE).
-
Guma silikonowa odpowiednio spreparowana do wyrobu formy.
-
Kołki centrujące zapobiegające przesuwaniu się krążków formy względem siebie.
-
Nożyki, ostrza, dłutka, łyżka formierska do kształtowania formy.
-
Talk drobnoziarnisty jako środek rozdzielający do form.